twój

CYKL TRANSFORMACJI

 

 

UMÓW SIĘ

czym jest

CYKL TRANSFORMACJI

Każdego roku, gdy Słońce powraca dokładnie na pozycję, w której było w dniu naszych urodzin, rodzimy się na nowo. Nasza świadomość, siła witalna i moc odradzają się. Nazywamy to Powrotem Słońca. Cyklem solarnym. Solarną (R)Ewolucją, która otwiera nowy cykl naszej twórczej, świadomej i celowej transformacji.

To Twoje szanse i możliwości. Energia kosmiczna, którą należy wykorzystać i skierować na wzrost Twojej duszy i rozwój. Masz do wykonania konkretne zadania i możliwości do wykorzystywania, wewnętrzne konflikty do rozwiązywania i nowe talenty do odkrycia. Wszystko po to, aby mógł nastąpić prawdziwy wzrost Twojego potencjału.

dlaczego?

Nie musisz wcale błądzić w ciemności po labiryncie życia w poczuciu bezcelowości i niepokoju. Dzięki astrologii możesz uniknąć wielu trudności i sytuacji kryzysowych oraz znacząco wpłynąć na jakość swojego życia. Kiedy spojrzysz na wyzwania swojego życia przez tę soczewkę, zaczniesz postrzegać swoje doświadczenie w szerszym kontekście i jego inteligentnej głębi, która przenika wszystko, co istnieje. I zamiast zdezorientowania, poczujesz się gotowa  do stawienia czoła swym wyzwaniom świadomie i pewnie.

twoje

KORZYŚCI

[

Dostaniesz mapę, twój prywatny GPS, nieoceniony kompas na konkretny czas i miejsce. Mapę najkorzystniejszych momentów, jakie Cię czekają w danym roku.

[

Zrozumiesz głębokie procesy rozwojowe dokonujące się w Tobie w danym czasie oraz zobaczysz swój prawdziwy potencjał i wyzwania, które na Ciebie czekają. 

[

Doświadczysz głębokiego wglądu w siebie i w obszary nowych możliwości. Wykorzystasz moc tranzytów planetarnych dla swojego wzrostu i wyzwolenia!

[

Wyraźnie zobaczysz nowe szanse, a problemy z innej perspektywy. Zmaksymalizujesz harmonijną i transformacyjną energię dostępną dla Ciebie w danym roku.

[

Określisz konkretne dziedziny, którymi trzeba się zająć i poznasz obszary swojego wewnętrznego wzrostu  oraz kluczowe działania do zrealizowania.

[

Dzięki samoświadomości, nowemu zrozumieniu siebie i głębszej mądrości będziesz umiała dokonywać lepszych wyborów oraz lepiej zatroszczyć się o siebie.

Żyjemy i rozwijamy się w cyklach. Ewoluujemy w naturalnym porządku. We właściwym czasie. Rozwój naszej osobowości jest bardzo uporządkowany i ma głęboki sens. A każdy rok jest częścią pewnego większego uniwersalnego procesu. Astrologia jako narzędzie pozwala nam ten proces rozszyfrować, bo doskonale mówi językiem czasu.

cennik

CO OTRZYMUJESZ?

 Twój Cykl Transformacji to bardzo dokładny ’Przewodnik' podsumowujący wszystkie ważne psychologiczne zmiany zachodzące w Twoim wnętrzu. To także głęboki wgląd w obszary Twoich możliwości, potencjałów i zasobów.

W pakiecie 1,5 h Sesja Online, podczas której zbadamy twoją archetypową mapę energetyczną i rozpoznamy energie, jakie masz do wykorzystania w danym roku oraz jak możesz je skierować je na wzrost swojej duszy i swój rozwój. 

Dzięki temu będziesz mogła podjąć bardziej świadome decyzje, jak wykorzystać te energie oraz wymyślić dla nich własne kreatywne rozwiązania.